De verkenningsgesprekken in de formatie gaan pas verder na een debat woensdag met de inmiddels oud-verkenners Kajsa Ollongren en Annemarie Jorritsma. Dat zegt de nieuwe verkenner Wouter Koolmees vrijdag.

Wat aan dit nieuws voorafging:

  • Toenmalig verkenner Ollongren (D66) werd donderdag gefotografeerd met haar verkenningsnotities leesbaar in beeld.
  • Daarin stond onder meer "Positie Omtzigt: functie elders". Die aantekening is dubieus: die wekt de indruk dat mensen die betrokken zijn bij de formatie het kritische Tweede Kamerlid weg willen hebben.
  • Ollongren en haar collega Jorritsma (VVD) legden daarop hun functie neer. Twee nieuwe verkenners werden aangesteld: Koolmees (D66) en Van Ark (VVD).

Meerdere partijleiders lieten weten eerst opheldering te willen over de gelekte notitie van Ollongren, waarin onder meer gerept wordt over "een functie elders" voor CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt. Hij staat bekend als volhardend criticus van het kabinet, onder meer in de toeslagenaffaire. Koolmees heeft "begrip" dat partijleiders eerst een debat willen.

Daar hebben Koolmees en Tamara van Ark naar eigen zeggen verschillende brieven over ontvangen. Ook kwam het ter sprake in gesprekken met fractievoorzitters. Koolmees en Van Ark zullen wel verdergaan met de voorbereidingen op de formatie.

Eerder had een brede meerderheid van de Tweede Kamer al laten weten snel in debat te willen met de twee oud-verkenners over de gang van zaken. Ook Kamervoorzitter Khadija Arib drong aan op "een zo volledig mogelijk verslag" van Jorritsma en Ollongren. De twee oud-verkenners gaven vrijdag al aan "vanzelfsprekend" uitleg te willen geven aan de Tweede Kamer.