De Brabantse gemeente Someren heeft per ongeluk stempassen voor de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart naar overleden inwoners verstuurd. Ook kwamen stempassen op verkeerde adressen terecht. Eerder deze week maakte de gemeente West Betuwe een soortgelijke fout.

De gemeente Someren, die het nieuws vrijdag naar buiten bracht, betreurt de gang van zaken.

De fout ontstond doordat de gemeente een verkeerde peildatum heeft gebruikt. Als gevolg daarvan zijn niet alle verhuizingen en sterfgevallen tussen 25 november vorig jaar en 1 februari dit jaar meegenomen. Zo konden stempassen naar verkeerde adressen worden verstuurd en naar mensen die in die periode zijn overleden.

Mensen die in de genoemde periode in Someren zijn komen wonen of zijn verhuisd, krijgen alsnog een stempas. De verkeerd verstuurde stempassen worden ongeldig verklaard. Om hoeveel onjuist verstuurde stempassen het gaat, is niet bekend.

In de gemeente West Betuwe werden zo'n 850 stempassen verkeerd verzonden. Ook daar werden stempassen verstuurd naar overleden inwoners en naar verkeerde adressen. Deze gemeente gebruikte eveneens een verkeerde peildatum bij het afdrukken van de passen, waardoor geen rekening kon worden gehouden met verhuizingen en sterfgevallen in het vierde kwartaal van 2020.

Burgemeester Servaas Stoop van West Betuwe betreurt de fout zeer, aldus de gemeente. Hij stuurt nog deze week een excuusbrief naar nabestaanden. De gemeente streeft ernaar dat alles uiterlijk 3 maart in orde is.