DEN HAAG - De verkiezingsprogramma's zijn vastgesteld. De partijen maken zich op voor de campagne in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 9 juni. Een vergelijking op hoofdpunten:

HYPOTHEEKRENTEAFTREK:

CDA: geen aanpassingen

PVDA: afbouw vanaf 2014 in dertig jaar tot 30 procent. De maximale schuld waarover renteaftrek bestaat is in 2014 1 miljoen en gaat in dertig jaar naar de gemiddelde huizenprijs.

SP: geleidelijke beperking van aftrek tot 42 procent, maximale hypotheeksom 350.000 euro

VVD: geen aanpassingen

PVV: geen aanpassingen

D66: in 22 jaar aftrek verlagen tot 30 procent

GROENLINKS: volledige afschaffing renteaftrek in 2040. Vanaf 2015 geen aftrek meer voor schulden boven 1 miljoen. Plafond jaarlijks verlaagd met 33.333 euro, vanaf 2030 jaarlijks met 50.000 euro.

CHRISTENUNIE: aftrek tot een schuld van maximaal 750.000 euro. Komende jaren aftrek voor nieuwe woningbezitters beperkt tot 42 procent, voor bestaande gevallen verlaging van 1 procent per jaar. Op langere termijn krijgt iedereen aftrek van 30 procent

AOW:

CDA: in 2015 naar 66 jaar, in 2020 naar 67 jaar

PVDA: verhogen naar 66 jaar in 2020, naar 67 jaar in 2025. Vervroegd pensioen ook voor lagere inkomens mogelijk.

SP: AOW-leeftijd blijft 65

VVD: verhogen naar 67 jaar, mensen ontzien die 40-45 jaar hebben gewerkt

PVV: AOW-leeftijd blijft 65

D66: in twaalf jaar verhogen naar 67 jaar

GROENLINKS: AOW koppelen aan het arbeidsverleden. Wie 45 jaar heeft gewerkt, krijgt AOW. Wie jong begint met werken, kan met 65 met pensioen, wie later begint heeft later AOW.

CHRISTENUNIE: verhogen naar 67 jaar. Vanaf 2015 steeds verhoging met een maand, daarna elk jaar met twee maanden.

BEZUINIGINGEN TOT 2015:

CDA: 18 miljard euro netto, in 2015 naar verwachting begrotingsevenwicht

PVDA: 10 miljard euro netto, in 2015 verwacht begrotingstekort 1,5-1,8 procent

SP: 10 miljard euro netto, in 2015 verwacht begrotingstekort 1,25 procent

VVD: 20 miljard netto, in 2015 naar verwachting begrotingsevenwicht

PVV: 16 miljard netto, in 2015 naar verwachting in de buurt van nul

D66: 15 miljard netto, in 2015 naar verwachting in de buurt van nul

GROENLINKS: 12 miljard netto, in 2015 verwacht begrotingstekort 1 procent

CHRISTENUNIE: 16 miljard netto, in 2015 verwacht begrotingstekort ongeveer 0,3 procent

WW:

CDA: werkgevers krijgen een loondoorbetalingsverplichting bij ontslag personeel. Hierna geldt nog maximaal 1 jaar WW.

PVDA: werkgevers en vakbonden worden verantwoordelijk voor de uitvoering van de eerste periode WW. Hoogte en duur van de uitkering blijven onveranderd.

SP: geen aanpassingen.

VVD: uitkering beperken tot één jaar.

PVV: geen aanpassingen

D66: WW inkorten tot één jaar, maar wel met hogere uitkering.

GROENLINKS: WW bekorten tot maximaal één jaar, maar wel met hogere uitkering.

CHRISTENUNIE: werkgevers en vakbonden worden voor eerste halfjaar verantwoordelijk voor de WW. Werkgevers moeten werknemers afhankelijk van hun arbeidsverleden deze periode doorbetalen.

OPENBAAR BESTUUR:

CDA: bijzonder arbeidsrecht ambtenaren en wachtgeldregeling politici afschaffen. Minder ministeries.

PVDA: minder bestuurslagen, kernkabinet en stroomlijnen Rijksdienst, burgemeester door de raad laten kiezen

SP: aantal externe medewerkers overheid drastisch verminderen, minder ministeries, waterschappen afschaffen, Koninlijke Huis betaalt eigen privékosten en belasting, instituut voor klokkenluiders.

VVD: een kwart minder bestuurders en ambtenaren, de Tweede en Eerste Kamer met een derde verkleinen. Minder ministers. Een Randstadprovincie en taken van provincies beperken.

PVV: 20 procent minder ambtenaren; 20 procent salarisverlaging bewindslieden, Kamerleden en Europarlementariërs en afschaffen Eerste Kamer.

D66: speciale arbeidsrecht ambtenaren afschaffen, versterking bestuurskracht gemeenten, provincies worden landsdelen, minder ministeries.

GROENLINKS: afschaffen Eerste Kamer, Staten-Generaal kiest de premier, geen functies meer in het landsbestuur van de koningin.

CHRISTENUNIE: minder ministeries, overheid moet meer doen met minder geld.