Als het aan de PvdA ligt komt het vrijhandelsverdrag tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten (TTIP) er niet meer. De fractie steunde dinsdag een voorstel van die strekking van de SP en Partij voor de Dieren.

Partijgenoot en minister Lilianne Ploumen (Buitenlandse Handel) ontraadde de motie vorige week nog. En tot dusver was de PvdA altijd voorstander van het vrijhandelsakkoord met de Amerikanen in deze vorm. De motie werd trouwens wel door een meerderheid van de Kamer verworpen.

TTIP ligt in een vrieskist, aldus Ploumen. De nieuwe Amerikaanse president Donald Trump voelt niets voor het verdrag omdat die de Amerikaanse belangen zou schaden.

In veel EU-lidstaten is er verzet tegen omdat zij vrezen dat standaarden op gebied van onder meer dierenwelzijn, milieu en arbeidsrechten zouden worden aangetast door het verdrag.