Minister Lilianne Ploumen (Buitenlandse Handel) heeft presentator Arjen Lubach schriftelijk garantie gegeven dat het omstreden handelsverdrag TTIP geen gevaar vormt voor Nederlandse standaarden op gebied van voedselveiligheid en dierenwelzijn.

Ploumen deed dit zondagavond in het VPRO-programma 2015 met Lubach.

De bewindsvrouw garandeert ook dat Nederland geen claims zal krijgen van buitenlandse investeerders, als Nederland zich vasthoudt aan die standaarden. Beide garanties werden bekrachtigd met een handtekening onder een document dat Lubach ter plekke fabriceerde.

De minister was te gast in de eindejaarsshow om een reactie te geven op de items die Lubach afgelopen jaar maakte over TTIP. Het programma besteedde het afgelopen jaar uitgebreid aandacht aan het vrijhandelsverdrag met de Verenigde Staten.

CETA

Naast de garanties op het gebied van voedselveiligheid en dierenwelzijn zegde de minister ook toe dat het andere omstreden handelsverdrag CETA, dat onlangs werd gesloten met Canada, in tegenstelling tot eerdere berichtgeving toch zal worden aangepast.

In dit verdrag zit nog altijd de omstreden investeerdersbescherming. Dit geeft buitenlandse investeerders de mogelijkheid staten aan te klagen als de winst van een bedrijf in gevaar komt door overheidsbeleid. Dit gebeurt met een speciale rechtbank die los staat van het reguliere rechtssysteem, het zogenoemde Investor to State Dispute Settlement (ISDS).

Handtekening

Ploumen beloofde in de uitzending dat CETA op dit onderdeel zal worden gewijzigd en bekrachtigde ook deze toezegging met een handtekening op een door Lubach geschreven documentje.

Het nieuwe seizoen van Zondag met Lubach start op 10 januari op NPO3 bij de VPRO.