Hoe voelt het om op dagelijkse basis slachtoffer van racisme te zijn? Waar moet je op letten? Hoe wapen je je ertegen? Stel jouw vragen over dit onderwerp aan Mpanzu Bamenga, oud-gemeenteraadslid van Eindhoven en ontvanger van een mensenrechtenprijs voor zijn strijd tegen etnisch profileren.

Bamenga beantwoordt vanaf 12.30 uur een uur lang jullie vragen. Stel ze via deze link en wie weet zie jij straks het antwoord op jouw vraag verschijnen.
En daarmee zijn we aan het einde gekomen van dit vragenuur. Alle vragenstellers ontzettend bedankt!
vrijdag 1 juli om 11:32
Lezer: Je zegt dat je doorlopend last hebt van racisme. Heb je hier voorbeelden van? Zijn dit altijd scheldwoorden of is het vaak subtieler?

Waar moet ik beginnen. Ik word regelmatig preventief staande gehouden door de politie, zonder een concrete verdenking, waarbij mijn huidskleur een zwaarwegend of doorslaggevend rol speelt. Echt schelden maak ik minder vaak mee. Misschien wel rondom sinterklaas. Het gebeurt meestal subtieler.
vrijdag 1 juli om 11:23
Lezer: Ik vraag me vooral af hoe het voelt om niet altijd serieus genomen te worden. Hoe ga je daarmee om? Je ziet best vaak dat racisme slachtoffers lange tenen worden verweten. Het zou allemaal zogenaamd wel meevallen in Nederland en mensen stellen zich aan. Hoe kijkt u daar naar?

Het is absoluut een gemis voor de samenleving als je talenten en mensen niet volledig ziet. Daarmee laten we talent onbenut en pakken we niet de kansen die er zijn om grootste uitdagingen aan te gaan. We hebben iedereen nodig in de samenleving daarvoor. Je bepaalt zelf hoe je reageert op een gebeurtenis, je maakt eigen keuzes daarin. Jij bepaalt zelf door wie je laten raken of niet. Wie je bent wordt niet door de ander bepaalt als je daar geen toestemming voor geeft. Besef goed wie je bent en laat je niet wijs maken dat je minder bent of anders bent. We moeten in Nederland vertrouwd raken met verscheidenheid, zo heeft een goede kennis, Wout Adema, van mij vandaag tegen mij gezegd.
vrijdag 1 juli om 11:19
Lezer: Nederland was in 2020 toneel van de Black Lives Matter-demonstratie. Verenigd in onze verschillen stonden op wij tegen racisme en discriminatie. Geloof je dat wij die gedroomde samenleving kunnen realiseren?

Absoluut, ik geloof daarin. Ik geloof zelfs dat we als Nederland een baken van hoop kunnen zijn. Nu er meer over gesproken wordt is het een kans om zaken aan te pakken en de samenleving te genezen van discriminatie en racisme.
vrijdag 1 juli om 11:17
Lezer: Wat doet het psychologisch met je? Hoe wapen je je om geen mentale problemen te krijgen?

Het heeft veel impact. Ik probeer altijd te beseffen dat de meeste mensen deugen, dat is mijn wereldbeeld. We hebben uiteindelijk allemaal onbewuste vooroordelen. Dus je moet volgens niet de illusie hebben dat we als mensen perfect zijn. Gun elkaar ook de ruimte om fouten te maken en aan de andere kant gun jezelf ook de mogelijkheid om te leren en om een andere persoon geen pijn of schade te berokkenen door je gedragingen. Als we allemaal rekening met elkaar houden daarin, zorgen we voor een betere samenleving.
vrijdag 1 juli om 11:13
Lezer: Hoeveel slachtoffers van racisme houden hier blijvend (psychisch) letsel aan over?

Meestal wordt er geen aandacht besteed aan de psychologische kant van discriminatie en racisme. Maar het heeft enorm impact op mensen. De één is daar wellicht beter tegen bestand dan een ander persoon, maar het heeft absoluut impact. Stel je voor dat je bestaan wordt ontkend. Of dat je niet mag zijn wie je bent. Of dat je wordt afgerekend op kenmerken waar je geen keuze over hebt, het feit dat je huid donkerder is of dat je bruin haar hebt, of groene ogen. Dit is onrechtvaardig. Zo een negatieve impact moet je proberen te voorkomen.
vrijdag 1 juli om 11:03
Lezer: Wat had u gewild dat mensen om u heen deden, als u gediscrimineerd werd door een persoon? Kunnen ze beter iets zeggen tegen u of tegen degene die discrimineert? En wat? Steun aan u? Vragen stellen om inzicht bij de ander te vergroten? Of juist begrenzend; 'het is niet goed wat u doet, ik ben het hier niet mee eens'?

Artikel 1 van onze grondwet spreekt over allen die zich in Nederland bevinden zijn gelijkwaardig en dat discriminatie verboden is. Ook de Universele verklaring voor de Rechten van de Mens spreekt in artikel 1 over iedereen is vrij en gelijk geboren in waardigheid en recht. Dit is het startpunt van ons bestaan als mensen. Als we elkaar niet als gelijkwaardig zien dan komt ons bestaan en de gelijke toegang tot allerlei voorzieningen en rechten in gevaar zoals arbeid, zorg en onderwijs. Dat wetende, iemand die een ander persoon discrimineert ondermijnt daarmee onze fundamentele waarden, waar we voor staan en wat wij belangrijk vinden. Belangrijk om dat te verdedigen door de persoon die dat doet erop aan te spreken en bewust te maken hiervan. Als je oog getuige bent van een  situatie van discriminatie en racisme, spreek je uit.
vrijdag 1 juli om 10:55
Lezer: Hoe gaat u om met en wat is uw mening over wat ik voor het gemak "secundaire" discriminatie/racisme noem? Als in dat sommigen van mening zijn dat er overdreven wordt over de prevalentie van discriminatie/racisme en/of dat het praten over discriminatie/racisme dit juist in de hand werkt.

Volgens mij kunnen mensen niet voor andere mensen bepalen wat ze voelen of zouden moeten voelen, wat hun ervaringen zijn daarin. Je moet open met elkaar het gesprek aangaan en goed luisteren naar elkaar. Het is erg problematisch om doorlopend slachtoffer te zijn van discriminatie en racisme. Ik zeg altijd: racisme is een systeem van benadeling gebaseerd op ras, huidskleur, nationaliteit, uiterlijk voorkomen en/of etniciteit. Het zit in onze instituten en samenleving. Het is kwaadaardig en dient aangepakt te worden, het liefst preventief en daarvoor is dialoog, bewustwording belangrijk. Door de patronen, racistische systemen en gedragingen van mensen bloot te stellen en open erover te spreken maak je een stap voorwaarts in het aanpakken en voorkomen ervan. We hebben een lange weg te gaan, maar we komen er zeker wel samen. Het is geen sprint, maar een marathon om te realiseren dat iedereen in de samenleving, met alle verscheidenheid dat de samenleving rijk is, dat iedereen zichzelf is, zijn talenten gezien worden, gelijke kansen heeft, obstakels worden weggenomen en een platform heeft om te kunnen floreren en shinen.
vrijdag 1 juli om 10:46
Lezer: Hoe vaak merkt u dat u of uw omgeving gediscrimineerd worden?

Doorlopend.
vrijdag 1 juli om 10:43
Lezer: Wat is het beste manier om met micro-aggressies te gaan wanneer je elke dag je bevindt in een witte omgeving, bijvoorbeeld op werk?

Door allereerst te beseffen dat de meeste mensen deugen. Dus als je benaderd wordt op een manier waarbij iemand over je grenzen heen gaat of je niet erkent voor wie je bent of hoe je aangesproken wilt worden, dan is het goed om dat kenbaar te maken. Vanuit de dialoog ontstaat verbinding en contact. En daaruit ontstaat bewustwording, begrip en kun je samen groeien.
vrijdag 1 juli om 10:40
Lezer: Hoe vaak per dag/week krijgt u met racistische of discriminerende opmerkingen/reacties/acties te maken?

Eigenlijk tel ik die gevallen niet. Dit gebeurt doorlopend. Soms expliciet, maar meestal impliciet. Mensen hebben onbewuste vooroordelen. Het gaat er wat mij betreft om dat mensen bewust daarvan worden, zodat ze zelf discriminerende en racistische gedragingen kunnen voorkomen.