De publieke omroep NPO heeft in een brief aan alle omroepen het belang van een veilige werkomgeving benadrukt. De brief is door de nieuwe NPO-voorzitter Frederieke Leeflang geschreven in een reactie op de recente ontwikkelingen bij het RTL-programma The voice of Holland. Aan tafel bij talkshow M zei Leeflang dinsdag nu "geen weet" te hebben van grensoverschrijdend gedrag binnen de NPO.

Het is volgens Leeflang belangrijk "om voorop te stellen wat wij belangrijk vinden, en dat is een veilige werkomgeving", vertelt ze. Ze maakte de brief samen met Arjan Lock, voorzitter van het College van Omroepen (CvO). Hierin vragen zij de omroepen mee te denken over eventuele verbeteringen van de huidige aanpak.

In de brief staat onder meer dat er binnen de publieke omroep met elkaar moet worden gezorgd voor "een veilige werkomgeving en cultuur voor alle mensen die er werken, in onze programma's als gast optreden of daaraan deelnemen. Voor de gehele publieke omroep geldt dat wij verantwoordelijk zijn om alle vormen van grensoverschrijdend gedrag te voorkomen, te signaleren, te beëindigen en om tijdig passende hulp te bieden aan slachtoffers."

Of er sprake zou kunnen zijn geweest van seksueel overschrijdend gedrag binnen de NPO, weet Leeflang niet. "Ik heb er nu echt geen weet van." Ze heeft geen berichten waaruit zoiets blijkt, zegt ze.

Al meer aandacht voor het onderwerp

In de brief aan de omroepen stellen de NPO en de CvO dat er de afgelopen tijd al meer aandacht is gekomen voor dit onderwerp, onder meer door vertrouwenspersonen aan te stellen en "op steeds meer plekken met elkaar in gesprek te gaan over (on)gewenste omgangsvormen en gedrag."

Daarnaast werkt de publieke omroep mee aan het lopende onderzoek van de Raad voor Cultuur naar grensoverschrijdend gedrag in de culturele en creatieve sector, is te lezen.

Leeflang is pas sinds 1 januari in dienst als voorzitter van de NPO. Daarvoor werkte zij onder meer in het zakendistrict de Zuidas in Amsterdam, een plek waar volgens haar ook sprake is van scheve machtsverhoudingen en seksuele intimidatie. Het verklaart volgens haar mogelijk waarom zij het onderwerp zo belangrijk vindt.