De verdedigingswal die de Europese Unie probeert op te werpen tegen allerhande destabiliserende dreigingen begint vorm te krijgen. 

Met het plan van vorig jaar met 22 acties tegen zogenoemde hybride dreigingen is forse vooruitgang geboekt, maar er is nog veel werk te doen, stelt de Europese Commissie woensdag in een rapport.

Bij hybride dreigingen gaat het bijvoorbeeld om terrorisme en cyberaanvallen, maar ook desinformatiecampagnes en het manipuleren van media worden ertoe gerekend. De informatie-uitwisseling tussen lidstaten hierover is aanzienlijk verbeterd, staat in het rapport. ''Geen land kan deze uitdagingen alleen aan.''

Ook in de bescherming van 'kritische infrastructuur' (transport, energie, financiële instellingen) zijn stappen gezet. Verder wordt terroristische propaganda steeds sneller van internet gehaald.

Een vorig jaar opgezette afdeling van de EU-buitenlanddienst in Brussel voert dreigingsanalyses uit, waarbij nauw wordt samengewerkt met de NAVO. Later dit jaar volgt een gezamenlijke oefening.

De samenwerking tussen de EU, de lidstaten en de NAVO om de weerbaarheid te versterken en gecoördineerde antwoorden te formuleren op strategische kwetsbaarheden heeft een ongekend niveau bereikt, aldus de commissie.