Duitsland gaat extra maatregelen nemen om de kans op een terroristische aanslag te verkleinen. Zo worden criminele buitenlanders sneller uitgezet en wordt het mogelijk om jihadisten de Duitse nationaliteit af te nemen. 

Naast de aanpassing in het uitzetbeleid wordt de videobewaking in het land geïntensiveerd. Ook wordt de wapenwet gewijzigd, waardoor de aankoop van wapens via internet lastiger wordt. 

Aan de andere kant gaat Duitsland zich inspannen om radicalisering van vluchtelingen tegen te gaan. Zo wordt er gewerkt aan de steun die radicaliserende personen krijgen. Leraren leren daarnaast beter omgaan met getraumatiseerde mensen.

Ook wordt het beroepsgeheim voor artsen aangepast. Als ze horen dat een patiënt plannen heeft voor een aanslag, mogen ze de autoriteiten daarover inlichten.

Er bestaat een meerderheid voor de plannen van regeringspartij CDU. Coalitiepartner SPD geeft steun, waardoor het maatregelenpakket nog voor de Bondsdagverkiezingen in 2017 kan worden uitgevoerd.