Het preventief aanpakken van radicalisering in wijken komt onder druk te staan door bezuinigingen bij de politie.

De burgemeesters van tien grote steden roepen donderdag een opiniestuk in de Volkskrant het kabinet op om in de nationale politie te investeren.

Volgens deskundigen kan de preventieve aanpak van de inzet van een wijkagent voor een deel verklaren dat er nog geen terroristische aanslag heeft plaatsgevonden op Nederlands grondgebied.

"De wijkagenten snuiven op wat er is gebeurd en wat er staat te gebeuren', zegt burgemeester Jan van Zanen van Utrecht. "Juist als het gaat om terrorisme is dat laatste natuurlijk van het hoogste belang." Van Zanen noemt de wijkagent geen garantie, maar zegt wel dat zij onmisbaar zijn in het deradicaliseringsbeleid.

Informatiepositie

De Haagse burgemeester Jozias van Aartsen is het daarmee eens. "Wat er nu in Brussel gebeurt, bewijst dat we juist niet moeten bezuinigen op de politie. Het leert ons helaas hoe belangrijk het is om aan de basis een goede informatiepositie te hebben in de wijken."

Volgens de burgemeesters ontstaat er een structureel tekort aan politiemensen door de bezuinigingen. De norm van één wijkagent op de vijfduizend inwoners kan zonder nieuwe investeringen niet gehaald worden laten zijn weten.

De VVD in de Tweede Kamer voelt wel wat voor de oproep van de burgemeesters. "De rol van de politie in de veiligheid van onze samenleving is cruciaal. Dat werk moet doorgaan. Als er geld bij moet dan moet er geld bij", aldus VVD-Kamerlid Ockje Tellegen tegen NU.nl.

Niet marchanderen

PvdA-Kamerlid Ahmed Marcouch ziet eveneens de grote opdracht waar de politie momenteel mee geconfronteerd wordt. "We mogen niet marchanderen met veiligheid van mensen", stelt hij. "Het kabinet moet zo snel mogelijk met voorstellen komen." 

Marcouch wijst erop dat de politie niet alleen geconfronteerd wordt met terreurdreiging, maar ook met een grootschalige reorganisatie.

Er ligt al een rapport dat stelt dat er door de reorganisatie 300 miljoen extra nodig is, maar Marcouch vraagt zich af of dit voldoende is.

"Het was al duidelijk dat er spanning zit op de begroting. Door radicalisering en terreurdreiging komt er steeds meer op de politie af."