Om de geldstroom in te dammen die terroristen gebruiken, moet meer worden gedaan aan de bestrijding van witwaspraktijken. 

Om dat waar te maken, denkt de Franse minister van Financiën aan de inzet van de OESO, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling.

De OESO beschikt over een taskforce die is gespecialiseerd in de internationale bestrijding van het witwassen van geld. Alle belangrijke Europese staten, maar ook landen als Japan, de Verenigde Staten, Israël, Zuid-Korea en Australië zijn lid van de OESO. Na alle internationale steunbetuigingen, aldus minister Michel Sapin, is het nu tijd voor actie.