De EU gaat akkoord met strengere en systematische controles van de buitengrenzen van de Europese Unie.

Over dat principe zijn de EU-ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie het vrijdag eens geworden in Brussel naar aanleiding van de aanslagen in Parijs.

Voor de aangescherpte controles worden bestaande databanken van onder meer Interpol aan het Schengen Informatie Systeem gekoppeld. Ook worden de databases uitgebreid. De Europese Commissie gaat nu bekijken hoe dit precies wordt vormgegeven. Mogelijk moet het Schengenverdrag hiervoor worden aangepast.

De scherpere controles van EU-burgers aan de Europese buitengrenzen moeten voorkomen dat jihadisten onopgemerkt Europa binnenkomen na deelname aan de strijd in Syrië.

De Europese ministers die verantwoordelijk zijn voor terrorismebestrijding bespraken vrijdag in Brussel een pakket maatregelen in reactie op de aanslagen in Parijs.

Nederland

Nederland gaf bij monde van minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie) eerder al aan geen bezwaar te hebben tegen de strengere controles.

''Het is belangrijk dat we veel beter te weten komen wie het Schengengebied binnenkomt'', zei Van der Steur na de vergadering. ''Nu gaan mensen onopgemerkt heen en weer over de grens.'' Het gaat overigens niet alleen om criminelen en terroristen. Ook de screening van vluchtelingen schiet volgens de minister tekort.

Wachttijden

Mogelijk gaan de wachttijden bij grenzen en op vliegveld oplopen door de aanscherping. De identiteit van alle reizigers moet beter gecontroleerd, maar volgens de minister moet daar ''intelligent'' mee worden omgesprongen. ''Het gaat om het doel'', aldus een naar eigen zeggen ongeduldige Van der Steur.

Een hardere aanpak van wapenhandel en strengere controles op wapenbezit en grondstoffen voor explosieven konden ook op instemming rekenen. Onklaar gemaakte vuurwapens moeten voortaan permanent onbruikbaar zijn, zo werd afgesproken. Verder wordt de samenwerking om de financiering van terrorisme tegen te gaan opgevoerd, evenals de uitwisseling van strafrechtelijke vonnissen.

De EU gaat in december het Schengensysteem evalueren. Frankrijk kondigt vrijdag al aan "grote veranderingen" te willen doorvoeren.  

Vluchtelingen

Alles over de aanslagen in Parijs in ons dossier