Op meerdere scholen in Nederland hebben leerlingen maandag de minuut stilte verstoord voor de slachtoffers van de aanslagen in Parijs. 

Ze riepen bijvoorbeeld 'Allahu akbar' (Allah is groot) of ze praatten door de herdenking heen. De Stichting School en Veiligheid, een organisatie die scholen kan adviseren, zegt dat donderdag na een bericht van het Reformatorisch Dagblad.

De stichting kreeg meldingen van leraren. Precieze aantallen kan de stichting niet geven. Omdat leraren verstoringen niet hoeven door te geven, kan de organisatie ook geen conclusies trekken over heel Nederland.

Wel zegt de stichting dat de meldingen ''niet alleen uit de Randstad en niet alleen van moslimscholen'' kwamen. Andere leerlingen vroegen zich af waarom er wel een minuut stilte was voor de slachtoffers in Parijs en waarom die er niet was bij andere bloedbaden.

'Afgrijselijk'

Tijdens het Kamerdebat over de aanslagen in Parijs noemde minister Lodewijk Asscher de verstoring "afgrijselijk". "Afgrijselijk dat je niet het respect kan opbrengen voor het verdriet van mensen die hun geliefden hebben verloren." 

VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra sprak van "schandelijke reacties". Volgens Zijlstra krijgen schoolkinderen van sommige klasgenoten te horen dat ze blij zijn dat "de jihad nu in Europa" is en dat zij "straks aan de beurt zijn".

Volgens de VVD'er is het de integratie van een deel van de tweede en derde generatie migranten "beroerd gesteld". Hij wil dat moslims "in de meest stevige bewoordingen" afstand nemen van terreur.

Minuut stilte voor slachtoffers aanslagen Parijs

Kritischer

De Stichting School en Veiligheid raadt leraren aan om met leerlingen in gesprek te gaan. "Probeer hun wereldbeeld te verbreden. Vraag ze welke bronnen ze hebben gebruikt. Vraag door over hun standpunten en laat zien dat er ook andere standpunten zijn. Dan kun je ze kritischer maken", zegt een woordvoerster. 

Ze voegt er aan toe: "Weinig mensen hebben goed zicht op wat er om een leerling heen gebeurt. Wat er thuis gebeurt, in de geloofswereld, in de wijk, op sociale media, waar jongeren onderling over praten. Dat geldt niet alleen voor leraren, maar bijvoorbeeld ook voor ouders. Als je het gesprek aangaat, krijgt je zicht op de invloeden op leerlingen."