Het kabinet gaat de identificatie en registratie van asielzoekers sneller verbeteren. De Nationale Politie werkte al aan een plan van aanpak hiervoor maar dat wordt nu versneld naar aanleiding van de gebeurtenissen in Parijs.

Dat heeft premier Mark Rutte dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer geschreven.

Door de hoge asielinstroom de afgelopen tijd waren forse achterstanden ontstaan in het controleren van de naam en achtergrond van vluchtelingen.

Staatssecretaris Klaas Dijkhoff (asielzaken) had vorige week gemeld dat door extra mankracht de achterstanden al flink waren ingelopen. 

Tegelijk constateerde de Inspectie Veiligheid en Justitie dat de manier waarop de identiteit wordt vastgesteld te summier en mogelijk ontoereikend is.

Gefouilleerd

Er was al een plan van aanpak, maar die zal nu versneld doorgevoerd worden. Zo zullen vreemdelingen door de politie in alle gevallen worden gefouilleerd, zal hun bagage worden onderzocht en worden biometrische gegevens afgenomen en onderzocht. 

Ook kan de politie mobiele telefoons en andere gegevensdragens uitlezen als daar aanleiding voor is. Op basis van de informatie die hieruit voortkomt zal worden besloten welke asielaanvragen sneller beoordeeld moeten worden.

Meereizen

Hoewel er geen aanleiding is dat er strijders van de Islamitische Straat meereizen met de vluchtelingenstroom, wordt er wel rekening gehouden met deze mogelijkheid. "De EU en Nederland zijn dan ook alert op signalen van misbruik van de asielprocedure door ISIS of andere terroristische organisaties", zegt Rutte. 

Ook zegt hij geen garantie te kunnen geven dat wat in andere landen is gebeurd, Nederland niet zal overkomen. "100 procent veiligheid valt nu eenmaal niet te garanderen, ongeacht investeringen in mankracht, maatregelen en andere middelen. Dat mag echter niet leiden tot angst en verkramping, noch bij de overheid noch binnen de samenleving als geheel."

Deze week debatteert de Tweede Kamer over de aanslagen in Parijs. De voltallige Kamer steunde het voorstel van PVV-leider Geert Wilders hierover. Het debat vindt waarschijnlijk woensdag of donderdag plaats.

Video: De asielprocedure van vluchtelingen in Nederland in 60 seconden