De aanslagen in Parijs hebben economisch gezien vooral een negatief effect op het consumenten- en ondernemersvertrouwen.

"Het effect op het vertrouwen is het grootst", zegt Roel Beetsma, hoogleraar macro-economie aan de Universiteit van Amsterdam tegen NU.nl. 

"Daarmee verandert ook de bereidheid om uitgaven te doen. Het algemene gevoel van angst ondermijnt het economisch vertrouwen. Als mensen optimistisch zijn en zich veilig voelen, geven ze makkelijker geld uit dan wanneer ze angstig zijn en niet de straat op durven", aldus Beetsma. 

Hoeveel dat effect daadwerkelijk heeft op het consumentenvertrouwen en de consumentenuitgaven, moeten we afwachten, zegt Beetsma. "Maar als het leidt tot een verminderde vraag, zet dat ook de grondstofprijzen verder onder druk."

Internationale handel

De effecten van de aanslagen op de internationale handel, met het oog op de verscherpte controle aan de Franse grenzen, zijn ook van belang voor het vervoer van personen en goederen, aldus Beetsma.

"Als de veiligheidsmaatregelen strenger worden, kost het gewoon meer om van de ene naar de andere plaats te gaan."

En dat effect beperkt zich volgens Beetsma niet alleen tot Frankrijk, maar kan ook doorwerken in de rest van de westerse wereld. "Het bewustzijn van de gevaren wordt groter. Dat zal effect hebben op verscherpte veiligheidsmaatregelen en op het vertrouwen in de toekomst."

Grenscontroles

Ook Maarten Leen, hoofdeconoom bij ING ziet dat de aanslagen kunnen leiden tot minder investeringen en minder uitgaven. Hij wijst ook op de grenscontroles. "In het proces van de binnen- en buitengrenzen van de Europese Unie, met het vluchtelingenvraagstuk in het achterhoofd, is het een min voor de onderlinge handel. Dat is een duidelijk effect."

Hij verwijst naar de situatie in Oost-Europa. "Daar moeten vrachtwagens in de file staan voor ze door de grenscontrole komen. Je kunt je niet voorstellen dat we dat binnen Europa zouden krijgen. Dat zou een flinke impact kunnen hebben", aldus Leen.

Veiligheidsuitgaven

De economie kan echter ook profiteren van het geld dat gaat naar defensie of een toename in de veiligheidsuitgaven, zegt Leen. Hij vergelijkt de situatie in Frankrijk met de aanslagen van 11 september 2001. "Daar werden de uitgaven in defensie en de veiligheid ook opgevoerd. Voor de economische groei is dat een plus, maar een wrange plus."

Ook Steven Brakman, hoogleraar internationale economie aan de Rijksuniversiteit Groningen, benoemt dit effect. "De grenscontroles zijn versterkt, het politieonderzoek is geïntensiveerd en er is geïnvesteerd in controlesystemen. Noodzakelijke grote veiligheidsinvesteringen zijn het gevolg van de directe kosten", zegt Brakman.

Maar het consumentengedrag zal op de lange termijn niet ingrijpend veranderen, verwacht Steven Brakman, mits nieuwe aanslagen uitblijven.

Ook de effecten voor het toerisme in Frankrijk zullen tijdelijk van aard zijn, verwacht Brakman. "Komend weekeinde zal het misschien minder zijn, maar dat effect ebt gauw weg. In het voorjaar gaan mensen gewoon weer naar Parijs."