Zondag 2 oktober 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl
Kantoor, man, glas, privacy

Privacywaakhond wil meer grenzen in wet over delen van persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) wil dat het kabinet meer grenzen stelt aan het delen van persoonsgegevens met overheidsinstellingen. Een voorgestelde wet moet daarom worden aangepast, vindt de privacywaakhond.
Door onze techredactie

Het gaat om de voorgestelde Wet hergebruik van overheidsinformatie. Volgens de toezichthouder zijn er in het huidige wetsvoorstel nog te veel risico's dat persoonsgegevens worden gedeeld zonder toestemming of medeweten van de personen om wie het gaat.

Het wetsvoorstel moet ertoe leiden dat er zo veel mogelijk overheidsdata openbaar zijn, bijvoorbeeld voor onderzoek. Onder de overheidsdata zouden ook persoonsgegevens vallen. Overheidsinstellingen moeten dan zelf inschatten of deze gedeeld kunnen worden.

De AP zegt wel de waarde in te zien van zogenoemde 'open overheidsdata' voor onderzoek. "Als het gaat om de hoeveelheid geplante bomen in een bepaalde wijk of de luchtkwaliteit in een gebied, is er natuurlijk geen bezwaar. Maar waar het gaat om ménsen, en hun adres, hun telefoonnummer, hun eigendommen, is dat iets heel anders", zegt AP-voorzitter Monique Verdier.

De toezichthouder vindt het niet de taak van overheidsinstellingen om te bepalen of persoonsgegevens gedeeld kunnen worden. "Uiteindelijk behoor jij zelf te beslissen over jouw data. Tenzij de wetgever - en dus niet een overheidsorganisatie zelf - bepaalt dat dat niet zo is", vindt de voorzitter.

De AP adviseert het kabinet om in het wetsvoorstel op te nemen dat hergebruik van persoonsgegevens in openbare registers in principe verboden is. Vervolgens moet worden vastgelegd in welke uitzonderlijke gevallen persoonsgegevens wel openbaar gedeeld mogen worden.


Lees meer over:

Autoriteit PersoonsgegevensTech

Aanbevolen artikelen