Dinsdag 16 augustus 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

Minister wil dat eenmanszaken adres kunnen afschermen bij KVK

Minister Micky Adriaansens van Economische Zaken wil dat eenmanszaken hun vestigingsadres straks volledig kunnen afschermen in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KVK). Ondernemers moeten als alternatief dan wel een postadres registreren. KVK schermt nu al op verzoek af bij een vermoeden van dreiging.
Door NU.nl

In het voorstel staat ook dat telefoonnummers en e-mailadressen niet meer openbaar in het Handelsregister moeten komen te staan. Overigens blijven afgeschermde gegevens wel zichtbaar voor overheidsinstanties en beroepsgroepen met een wettelijke toestemming, zoals de Belastingdienst en deurwaarders. Daardoor blijven bepaalde gegevens controleerbaar en komt de rechtszekerheid niet in het geding, schrijft de minister.

Adresgegevens van eenmanszaken worden niet standaard afgeschermd. Dat moeten ondernemers nog wel aanvragen bij de KVK. Op dit moment worden adressen afgeschermd als iemand contact opneemt met de KVK en aangeeft te vrezen voor een eventuele dreiging. De beroepsgroep maakt niet uit.

De voorgestelde maatregelen worden in september in twee digitale sessies besproken met belanghebbenden. Als dat verder geen hindernissen opwerpt, worden de maatregelen verder uitgewerkt.

Woonadressen worden al afgeschermd

Sinds begin dit jaar worden alle woonadressen in het Handelsregister afgeschermd. Maar dat is niet voor alle ondernemers een oplossing. Zo zijn er veel kleine bedrijven en zzp'ers die hun bedrijf vanuit huis runnen.

Openbare adresgegevens worden onder meer op internet gepubliceerd, wat kan leiden tot dreigende situaties. Daarnaast worden de gegevens gebruikt voor marketingdoeleinden, ook als daarvoor geen toestemming is gegeven.

Om de privacy en veiligheid van ondernemers beter te beschermen, moet het Handelsregister worden aangepast, vindt de minister. De afgeschermde gegevens moeten alleen zichtbaar blijven voor overheidsinstanties en beroepsgroepen met een wettelijke toestemming, zodat bepaalde gegevens controleerbaar blijven en de rechtszekerheid niet in het geding komt.

AP: Eerste stap is gezet, maar er blijft werk aan de winkel

Een woordvoerder van de Autoriteit Persoonsgegevens laat aan NU.nl weten dat het voorstel goed nieuws lijkt. "Maar de AP moet het voorstel en de andere plannen rond het Handelsregister goed bestuderen voordat zij een oordeel kan geven en kan bepalen of zzp’ers hier écht voldoende mee worden beschermd en alle zaken daaromheen goed geregeld zijn", zegt hij.

Daarnaast is het Handelsregister niet het enige overheidsregister waarin kwaadwillenden de woonadressen van mensen kunnen opzoeken, zegt de AP. Die mogelijkheid is er ook in het Kadaster. "Dat de overheid op deze manier doxing en bedreiging faciliteert, is velen een doorn in het oog. Stap één is nu door EZK gezet, maar er is nog werk aan de winkel voor het kabinet."


Lees meer over:
PrivacyKVKTech

Aanbevolen artikelen