Vloggers en influencers met meer dan 500.000 volgers moeten zich vanaf 1 juli aan strengere reclameregels houden. Ze vallen vanaf dat moment onder de Mediawet, meldt het Commissariaat voor de Media (CvdM) dinsdag. De organisatie gaat ook toezicht houden.

Vloggers en influencers moeten vanaf 1 juli duidelijker maken of zij tegen betaling producten in beeld brengen. Ook mogen zij in gesponsorde video's gericht aan kinderen geen speelgoed meer uitgebreid aanprijzen.

Videomakers mogen nog wel hun enthousiasme over producten laten zien zolang zij daar niet voor worden betaald. Krijgen zij er wel geld voor, dan is er sprake van reclame of productplaatsing. Influencers die gesponsord worden, moeten hier ook duidelijk over zijn.

Reclame voor medische producten is verboden. Ook content die bestaat uit nieuws of politieke informatie mag nooit gesponsord zijn, aldus het CvdM.

De nieuwe regels gaan gelden voor alle videomakers met meer dan 500.000 volgers. Zij moeten zich registreren bij het CvdM en op hun account informatie vermelden over hun onderneming. Ook moeten zij daar vermelden dat zij onder toezicht staan.

Nieuwe regels gelden voor honderden influencers

Volgens een woordvoerder gaat het om "enkele honderden" influencers in Nederland. Het is waarschijnlijk dat op termijn ook video-uploaders met minder volgers zich moeten registreren. Het CvdM gaat "risicogericht toezicht houden", aldus de woordvoerder.

Het was eerder al bekend dat de regels aangescherpt zouden worden, als gevolg van de nieuwe Mediawet die in 2020 werd aangenomen. Alle lidstaten van de Europese Unie moeten hun mediaregels verder aanscherpen, zodat ook online content onder het toezicht valt.