Mensen gaan steeds vaker online om hun medische zaken te regelen. Zo maakten bijvoorbeeld vier op de tien mensen in 2021 via internet een afspraak met hun huisarts of specialist, blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat gold in 2020 nog voor een op de drie personen.

Het CBS vroeg vorig jaar zesduizend mensen naar hun internetgebruik. De uitkomsten daarvan zijn donderdag gepubliceerd. In de resultaten staat ook dat mensen vaker online gaan om bijvoorbeeld een medisch dossier te lezen. Dat deed vorig jaar 33 procent van de Nederlanders, tegenover 18 procent een jaar eerder.

Ongeveer drie op de vier mensen gebruiken internet om informatie over hun gezondheid te zoeken. Nederland is daarmee, samen met Finland, koploper in Europa.

Net als in voorgaande jaren zijn het vooral de 25- tot 45-jarigen die het wereldwijde web afstruinen op zoek naar gezondheidsinformatie. De grootste toename is te zien bij 75-plussers.

Meer online vanwege de coronacrisis

Het RIVM en onderzoeksinstituut Nivel hebben donderdag eveneens een onderzoek naar e-health gepubliceerd. Ook daarin komt naar voren dat de zorg steeds vaker digitaal verloopt. Dat komt mede door de coronacrisis.

In 2021 had bijvoorbeeld de helft van de artsen en verpleegkundigen via een videobelverbinding contact met een patiënt of een familielid, terwijl dit in 2019 haast nooit gebeurde.

Artsen en verpleegkundigen zeggen dat digitaal contact patiënten goed uitkomt, omdat die er tijd mee kunnen besparen. Maar het verhoogt de werkdruk van artsen en verpleegkundigen wel.

Steeds meer huisartsen laten mensen online hun medische gegevens inzien. Het aandeel is bijna verdubbeld: 42 procent in 2019, tegenover 79 procent in 2021. Ongeveer de helft van de huisartsen meet de bloeddruk van mensen op afstand.