Er komt geen onderzoek naar de website Pasjes voor Vrijheid. Via die site worden pasjes verkocht aan mensen die bijvoorbeeld willen laten zien dat ze om medische redenen geen mondkapje hoeven te dragen op plekken waar dat verplicht is. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) zegt tegen NU.nl dat het aanbieden van de pasjes onwenselijk, maar niet verboden is. Mensen die een uitzondering op de regel vormen, kunnen op een site van de overheid terecht voor een gratis verklaring.

De inspectie ziet geen reden om stappen te ondernemen. "De site claimt niet dat je met een dergelijke kaart geen mondkapje hoeft te dragen", zegt een woordvoerder. "De aanbieders spelen in op enkele uitzonderingen die er voor een kleine groep mensen zijn. De verkopers geven op hun website aan dat deze kaartjes zijn bedoeld om het gesprek te ondersteunen als de gebruiker wordt aangesproken."

Sinds november vorig jaar is het weer verplicht om een mondkapje te dragen in onder meer publieke gebouwen. In het openbaar vervoer was dat al zo. Er gelden uitzonderingen voor mensen die door een ziekte of beperking geen mondkapje kunnen dragen.

Deze groep kan bij de website van de overheid al terecht voor een gratis alternatief. Zij kunnen een zogeheten 'Eigen Verklaring uitzondering mondkapjesplicht' downloaden en laten zien als daarom wordt gevraagd. In die verklaring maken mensen duidelijk dat ze niet in staat zijn om een mondkapje te dragen. Dat moeten zij kunnen aantonen met bijvoorbeeld relevante medicijnen of een verklaring van een naaste die gebeld kan worden. "Een betaalde pas is dus niet nodig", zegt de IGJ. Het gebruik door andere personen is strafbaar.

Een gekochte pas gebruiken als een bewijs voor een uitzonderingspositie kan volgens de IGJ eveneens een strafbaar feit zijn. "Als iemand door het kaartje te tonen zegt onder een uitzondering te vallen, terwijl dat niet het geval is, is er sprake van valsheid in geschrifte."

Hoewel iemand zo'n pasje dus niet kan gebruiken om een uitzonderingspositie aan te tonen, is het aanbieden van dergelijke pasjes niet strafbaar. "Het is bekend dat dit soort aanbod bestaat", zegt de IGJ-woordvoerder. "Het draagt niet bij aan de bestrijding van het coronavirus en is daarom onwenselijk."