Zaterdag 1 oktober 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl
Toetsenbord met lampjes

Europese softwareonderzoekers luiden noodklok over gebrek aan investeringen

Europa moet meer investeren in softwareonderzoek om de betrouwbaarheid, veiligheid en duurzaamheid van moderne software te garanderen. Die oproep doen Europese softwareonderzoekers met de petitie 'Europe needs strong software research'.
Door NU.nl

De petitie, die meer dan achthonderd keer is ondertekend, is aangeboden aan vertegenwoordigers uit de (Europese) politiek, het bedrijfsleven en de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Als het om investeringen in software gaat, lopen Nederland en Europa achter op invloedrijke techlanden als China en de Verenigde Staten, stellen de softwareonderzoekers. En dat terwijl de meerderheid van alle ondernemingen wordt gedreven door software.

Volgens het Centrum Wiskunde & Informatica is er een dringende behoefte aan innovaties op het gebied van software engineering. "Software is de basis van onze infrastructuur en cruciale systemen zoals energie, telecom, luchtvaart en de financiële dienstverlening. Als we als Europa op wereldniveau mee willen blijven tellen op deze gebieden, zijn forse investeringen in softwareonderzoek nodig", vindt softwareonderzoeker Tijs van der Storm, verbonden aan het Centrum Wiskunde & Informatica en de Rijksuniversiteit Groningen.

Hoewel Europa over een aantal van de getalenteerdste softwareonderzoekers aan universiteiten, onderzoeksinstituten en R&D-afdelingen beschikt, ontbreekt het volgens de onderzoeksgemeenschap aan de middelen om fundamenteel onderzoek en publiek-private samenwerkingsverbanden tussen industrie en kennisinstellingen op te starten.

Aanbevolen artikelen