Afzwaaiend demissionair minister van Defensie Henk Kamp en demissionair minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken werken aan een tijdelijke aanpassing van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). De wijziging moet ervoor zorgen dat Nederland zich beter kan verdedigen tegen cyberaanvallen, zegt Kamp in een interview met NRC.

De tijdelijke aanpassing in de wet moet ervoor zorgen dat Nederlandse inlichtingendiensten zich "adequater kunnen verdedigen tegen staten die een agressieve cyberpolitiek hebben". Daarvoor moeten besluiten sneller worden genomen, zodat de nationale veiligheid niet in het gedrang komt, zegt Kamp. "We moeten een adequate verdediging hebben tegen cyberaanvallen, maar dat lukt niet als je alle procedures en regels moet doorlopen."

Het volgende kabinet moet over het wetsvoorstel besluiten. Ondertussen blijft de minister vaag over de precieze veranderingen van de wet. Er wordt ook een andere wijziging van de Wiv verwacht, maar die laat volgens Kamp nog even op zich wachten.

Daarom worden tijdelijke aanpassingen voorgesteld. Nederland is met zijn handen op de rug gebonden om cyberaanvallen tegen te gaan, zegt Kamp. "Landen als Rusland en China kunnen doen wat ze willen, maar wij hebben ethische principes en regels."

Kamp wijst er in de krant bijvoorbeeld op dat sinds de invoering van de Wiv in 2018 nog geen enkele keer gebruik is gemaakt van de mogelijkheid om data te onderscheppen van netwerkkabels die in Nederland aan land komen, "omdat de toezichthouder een aanvraag van de MIVD of AIVD steeds afwijst". De invoering van zogenoemde kabelinterceptie was een belangrijk onderdeel van de nieuwe wet.