Inwoners van Amsterdam met een laag inkomen en een gemeentelijke kortingspas kunnen vanaf januari tegen betaling van 20 euro een laptop afhalen. Ze mogen die houden of na gebruik weer inleveren. In dat laatste geval krijgen ze het bedrag terug.

Vrijdag opent de eerste zogeheten Cyberbank van Nederland in het Amsterdamse stadsdeel Oost, naar voorbeeld van de voedselbank. Amsterdammers kunnen er ook andere vormen van digitale ondersteuning krijgen. Voorlopig kunnen er alleen laptops worden gedoneerd, afhalen kan vanaf januari.

De apparatuur wordt gedoneerd door bedrijven, particulieren en de gemeente. Het kan gaan om gebruikte en om nieuwe laptops. Tweedehands apparaten worden opgeknapt door jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt.

"Onze stad digitaliseert in hoog tempo, een ontwikkeling die door corona is versneld. Daarmee groeit ook de kloof tussen Amsterdammers die wel met internet en alle digitale mogelijkheden kunnen omgaan en Amsterdammers die dat niet kunnen, omdat ze geen laptop hebben of omdat ze niet beschikken over digitale vaardigheden", zegt wethouder Touria Meliani (Digitale Stad).

De Cyberbank is een initiatief van Cybersoek, een Amsterdams platform voor "digitale zelfredzaamheid". Het is onduidelijk of er in de toekomst mogelijk meer locaties worden geopend.

Verbetering: In de eerste versie van dit artikel stond dat Amsterdammers vanaf vrijdag een laptop kunnen krijgen. Dat kan pas vanaf januari. Het bericht is daarom aangepast.