Het kabinet maakt de komende jaren 18 miljoen euro extra vrij voor digitale hulp in bibliotheken. Het gaat bijvoorbeeld om hulp aan mensen die het lastig vinden de overheid via de digitale kanalen te bereiken.

Volgens het kabinet is de vraag hiernaar de laatste tijd toegenomen, onder meer door de CoronaCheck-app die nodig is voor bijvoorbeeld een bezoek aan een café of restaurant.

Nederland telt naar schatting vier miljoen mensen die slecht overweg kunnen met computers. Daardoor weten ze niet zo makkelijk de weg te vinden naar overheidsdiensten die gebruikmaken van DigiD.

Voor deze groep zijn bij enkele honderden bibliotheken zogenoemde Informatiepunten Digitale Overheid (IDO's) ingericht.

"De laagdrempelige hulp die bibliotheken hierin kunnen bieden, helpt de kloof tussen de burgers en de overheid te verkleinen", zegt demissionair staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken). Met het extra geld kan deze maatschappelijke dienstverlening worden uitgebreid.