De Europese Commissie wil dat duidelijker wordt van wie online politieke advertenties afkomstig zijn. Ook zouden adverteerders geen reclames meer mogen tonen op basis van gevoelige persoonsgegevens. Daarvoor is een wetsvoorstel ingediend.

Met het voorstel wil de Commissie online politieke reclame duidelijk als zodanig herkenbaar maken, zodat voor gebruikers volledig duidelijk is waarom zij bepaalde advertenties te zien krijgen. Ook moet worden vermeld wie er voor de advertentie heeft betaald en hoeveel.

De Commissie heeft een wetsvoorstel ingediend om dit voor elkaar te krijgen. Die moet nog worden goedgekeurd door het Europees Parlement en de Europese Raad.

In het voorstel staat ook dat het gebruik van gevoelige persoonsgegevens zonder uitdrukkelijke toestemming van betrokkenen moet worden verboden. Het gaat dan bijvoorbeeld om reclames die worden getoond op basis van etnische afkomst, religieuze overtuigingen of seksuele oriëntatie van de gebruiker.

De Europese Commissie zegt het voorstel in te dienen als onderdeel van een maatregelenpakket "dat de integriteit van verkiezingen en het open democratisch debat beschermt". "Nieuwe technologieën moeten worden gebruikt om te emanciperen, niet om te manipuleren", zegt vicevoorzitter voor Waarden en Transparantie Vera Jourová.

Regels moeten verkiezingen beschermen

Eurocommissaris voor Justitie Didier Reynders voegt daaraan toe dat een goed functionerende samenleving niet zonder eerlijke en transparante verkiezingen kan.

"Daarom moeten we inclusieve en gelijke deelname aan de verkiezingen voor het Europees Parlement van 2024 en aan gemeenteraadsverkiezingen in de hele EU ondersteunen. Het voorstel over politieke reclame zorgt voor veilig gebruik van persoonsgegevens bij politieke targeting en beschermt het democratisch proces", aldus Reynders.

De Commissie treedt niet in detail over hoe advertenties zouden moeten worden gelabeld. Ook is onbekend wanneer de nieuwe regels zouden moeten ingaan.