Mensen die zich om medische redenen niet kunnen laten vaccineren tegen het coronavirus kunnen binnenkort als alternatief een tijdelijk verstrekte QR-code krijgen, zo zei demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) dinsdagavond in de Tweede Kamer.

Deze mensen kunnen een aanvraag indienen die dan door een arts en mogelijk ook andere deskundigen wordt beoordeeld. Naar schatting enkele duizenden mensen kunnen nu buiten hun schuld niet deelnemen aan het openbare leven, brachten verschillende partijen naar voren tijdens het coronadebat.

Op verzoek van de ChristenUnie is eerder dit jaar voor deze mensen al een pilot in gang gezet. Zo is ervaring opgedaan met aanvragers en hoe een alternatief zo goed mogelijk kan worden geregeld, aldus De Jonge. Uit de pilot is gebleken dat het niet goed is om de eigen (huis)arts te laten oordelen over een alternatief, omdat deze hierdoor "in een ingewikkelde positie" zou komen.

Het gaat volgens De Jonge uitdrukkelijk niet om mensen die zich niet wíllen laten vaccineren of dénken dat het vaccin niet goed voor hen is. Deskundigen brachten eerder ook naar voren dat sommige mensen met kwalen ervan uitgaan dat een coronavaccin voor hen niet goed is, maar het tegengestelde is volgens hen juist het geval.

Hij verwacht dat het nog enkele weken gaat duren voordat de procedure van aanvraag, beoordeling en mogelijke verstrekking in werking treedt.

Wat is de 2G-regel en waar komt het vandaan?
123
Wat is de 2G-regel en waar komt het vandaan?