Als een rechter bepaalt dat een internetprovider een bepaalde website moet blokkeren omdat die inbreuk op auteursrechten maakt, dan moeten vanaf nu vrijwel alle andere Nederlandse internetproviders dat ook doen.

Dat is de kern van het Convenant Blokkeren Websites dat auteursrechtenorganisatie Stichting BREIN, Federatie Auteursrechtbelangen en nagenoeg alle internetproviders hebben ondertekend.

Als een rechter vindt dat een provider een website wegens een schending van auteursrechten moet blokkeren, dan geldt het verbod volgens de overeenkomst ook automatisch voor andere providers. Dat dit eerder niet kon, was auteursrechtenorganisaties al jaren een doorn in het oog.

In 2018 moesten Ziggo en XS4ALL hun klanten nog op last van de rechter de toegang tot torrentsite The Pirate Bay ontzeggen. Deze zaak was aangespannen door Stichting BREIN. Via The Pirate Bay konden gebruikers onderling grote mediabestanden, zoals films en muziek, zonder toestemming van rechthebbenden gratis uitwisselen. Het verbod gold toen echter niet voor internetters die bij andere providers aangesloten waren.

Dat moet met dit convenant dus veranderen. Een verbod geldt voortaan automatisch voor alle andere providers die het convenant hebben ondertekend. Het convenant is ondertekend door Deltafiber Nederland, KPN, Canal Digitaal, Online.nl, T-Mobile, Ziggo en brancheorganisatie NLconnect (namens zestien kleinere providers).

Ook is de Autoriteit Consument & Markt (ACM) gevraagd om haar visie op het convenant te geven. Volgens de ACM is de netneutraliteit niet in het geding als de rechter een internetprovider vraagt een site te blokkeren. De toezichthouder doelt daarmee op de neutraliteit van providers jegens de data die via internet worden verspreid.

In enkele andere lidstaten van de Europese Unie, zoals Denemarken en Duitsland, zijn eerder soortgelijke convenanten gesloten.