Het wetsvoorstel om de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) ruimere bevoegdheden te geven, moet grondig worden aangescherpt. Dat schrijft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in een advies aan de minister van Justitie en Veiligheid.

De NCTV adviseert het kabinet op het gebied van nationale veiligheid en zou daarvoor meer informatie over burgers moeten kunnen verzamelen, maar de AP noemt het huidige wetsvoorstel niet goed onderbouwd. In het voorstel zijn bevoegdheden heel vaag begrensd, aldus de toezichthouder.

Een belangrijk punt van kritiek op het wetsvoorstel is dat de minister van Justitie en Veiligheid niet duidelijk maakt waarom juist de NCTV - een gewone afdeling van een ministerie - bepaalde persoonsgegevens verzamelt, opslaat en deelt. Vooral omdat het NCTV zich dan op een terrein begeeft waarop ook inlichtingendiensten actief zijn.

Het is volgens de AP nu niet duidelijk wat voor informatie de NCTV zou mogen verzamelen, analyseren en delen met andere organisaties. Ook is niet duidelijk hoe de taken afwijken van wat de AIVD al doet. De NCTV heeft immers niet de taak personen gericht te volgen of bijvoorbeeld iemand op te sporen. Die bevoegdheden liggen bij de politie en de geheime diensten. De AP wil daarom dat het wetsvoorstel grondig wordt aangepast of anders niet wordt ingediend.

NCTV wil met internetmonitoring beeld van dreigingen krijgen

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid maakt voor het herkennen van dreigingen sinds 2006 gebruik van internetmonitoring. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij bedreigingen aan het adres van politici, journalisten, rechters, officieren van justitie en advocaten op sociale media.

Medewerkers monitoren openbare uitingen van trends en fenomenen, acties en reacties wanneer die "in potentie de stabiliteit van Nederland kunnen ontwrichten". De NCTV probeert mede door internetmonitoring een beeld te krijgen van de mogelijke dreigingen.

De NCTV verwerkt daarvoor persoonsgegevens waarvoor sinds de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in 2018 strenge regels gelden. Het genoemde wetsvoorstel zou de NCTV meer bevoegdheden moeten geven.

Aanleiding voor het wetsvoorstel was een bericht in NRC waarin staat dat de NCTV persoonsgegevens verwerkte op een manier die niet aan de wet voldoet.