Een softwarestoring bij Justis, onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid, zorgt er sinds 15 oktober voor dat mensen geen Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) kunnen aanvragen. Er is nog geen zicht op een oplossing.

Door een softwarefout zijn verschillende systemen geraakt, maar hoe de fout precies is ontstaan is nog niet bekend. Het zou in elk geval niet gaan om een hackaanval of een andere vorm van cybercriminaliteit. Een woordvoerder van Justitie en Veiligheid zegt dat alle aandacht nu naar het opnieuw beschikbaar stellen van het systeem gaat. "De leverancier van de software werkt hard aan het verhelpen van deze complexe storing."

Inmiddels zijn de systemen weer deels beschikbaar. Toch zijn aanvragen en afgiften van VOG's nog niet mogelijk. Een werkgever kan een nieuwe werknemer vragen om een VOG aan te leveren om te bewijzen dat diegene geen strafbaar feit heeft gepleegd. Ook het aanvragen of verlengen van boa-aktes voor opsporingsambtenaren is niet mogelijk.

Ook op een andere manier is dat niet mogelijk. Dat komt doordat het systeem waarin aanvragen worden geregistreerd ook niet gebruikt kan worden als gevolg van de storing.

Volgens een woordvoerder is het niet te zeggen wat de exacte achterstand is. Mogelijk gaat het om enkele duizenden aanvragen. Ingediende aanvragen worden naar verwachting na de storing alsnog in behandeling genomen. Maar hoelang de storing nog duurt, is niet bekend. Justis verwacht deze week nog geen beterschap.