Het Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM) krijgt volgend jaar een jaarlijkse subsidie van 1,5 miljoen euro van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Daarmee kan de organisatie zijn strijd tegen kinderporno uitbreiden.

Ook komt er een autoriteit om illegale content, zoals kinderporno, te detecteren en te laten verwijderen. Volgens de minister speelt het EOKM een belangrijke rol in de handhaving op online kindermisbruik.

Het EOKM is de overkoepelende organisatie waar het in 1995 opgerichte Meldpunt Kinderporno op Internet onder valt. Bij het EOKM komen elk jaar duizenden meldingen binnen van strafbaar beeldmateriaal en die aantallen nemen ieder jaar toe. "Extra financiële middelen konden daarom ook niet langer op zich laten wachten", aldus het EOKM. Eerder ontving de organisatie een jaarlijkse subsidie van 168.000 euro.

Daarnaast maakt het ministerie geld vrij voor de aanpak van (online) seksuele misdrijven. Jaarlijks zal er 2 miljoen euro subsidie worden gegeven voor de versterking van private organisaties, zoals bijvoorbeeld HelpWanted.