Het grootste deel van de Nederlandse overheidsapps is nog niet toegankelijk genoeg voor gebruikers met een beperking, meldt Stichting Appt. Vanaf woensdag moet de software zijn voorzien van een toegankelijkheidsverklaring. Van de negenhonderd apps van de overheid is er maar één die aan alle eisen voldoet.

De wettelijke eisen zijn in 2018 vastgelegd in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Op basis van gegevens van ICT-beheerder Logius heeft Stichting Appt haar onderzoek uitgevoerd.

De beheerder houdt een register met alle toegankelijkheidsverklaringen bij en laat zien aan welke eisen de apps wel en niet voldoen. De iOS-versie van de Berichtenbox voldoet aan alle eisen. Ongeveer 80 procent (zo'n achthonderd apps) biedt geen of onvoldoende informatie over de huidige toegankelijkheid.

Volgens Appt is het belang van toegankelijke overheidsapps is groot. "Voor enkele honderdduizenden mensen met een ernstige beperking is de drempel zo hoog, dat ze volledig worden buitengesloten als apps niet toegankelijk zijn. Voor miljoenen mensen met een lichte beperking is de gebruikservaring niet optimaal en toegankelijkheid is voor hen zeer gewenst", aldus de stichting.

Appt denkt dat het beperkte aantal toegankelijkheidsverklaringen samenhangt met een gebrek aan kennis over de toegankelijkheid bij ontwikkelaars. Volgens de stichting was er voor de invoering van de wet weinig vraag naar.

Hoewel veel apps nog achterlopen, merkt de stichting wel dat steeds meer overheidsapps aan meer eisen voldoen.