De macht van Facebook-topman Mark Zuckerberg wordt niet ingeperkt. Het bestuur van het platform heeft woensdag tijdens een jaarlijkse aandeelhoudersvergadering twee voorstellen verworpen die daarvoor zouden zorgen, meldt Bloomberg.

Ten eerste werd een voorstel om een onafhankelijke voorzitter te benoemen verworpen. Zuckerberg zit sinds 2012 op die stoel, wat hem veel macht geeft.

Ook haalde een voorstel om een speciale klasse aandelen met stemrecht te schrappen het niet. Het zijn juist dit soort aandelen die Zuckerberg macht geven binnen het bedrijf. Hij bezit miljoenen aandelen, die gezamenlijk goed zijn voor 58 procent van het stemrecht binnen het bedrijf.

De uitkomst van de vergadering was niet geheel verrassend, maar wel teleurstellend voor degenen die zich zorgen maken over de invloed van de topman.

Verscheidene aandeelhouders vinden dat Zuckerberg te veel macht heeft in een tijd dat Facebook juist baat zou hebben bij meer onafhankelijk toezicht. Zeker nadat het bedrijf te maken had gekregen met een reeks schandalen rond privacy en publieke controverses.