Het Europees Parlement roept de Europese Commissie op om op te treden tegen Ierland vanwege gebrekkige handhaving van van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Europese privacyregels die sinds drie jaar van kracht zijn. In Dublin stapelen privacyonderzoeken naar techgiganten zich op, terwijl beslissingen uitblijven.

Omdat het Europese hoofdkwartier van veel grote techbedrijven in Ierland staat, is de Ierse toezichthouder primair aangewezen om te controleren of onder meer Apple, Facebook en Google zich aan de strenge Europese privacyregels houden.

De Brusselse afdelingen van het CDA, D66, GroenLinks en de PvdA spraken eerder tegen NU.nl al hun onvrede uit over het gebrekkige optreden van de Ierse privacytoezichthouder.

Een meerderheid van het Europees Parlement stemde donderdag in met de oproep aan de Commissie om een zogenoemde inbreukprocedure te starten. Daarmee kan Brussel proberen af te dwingen dat Ierland zich aan EU-wetgeving houdt en dus moet zorgen voor goede handhaving van de privacyregels uit de AVG.

De Europese Volkspartij (EVP), waar ook het CDA bij zit, wilde de oproep voor zo'n procedure nog voorkomen. De partij laat aan NU.nl weten de Ierse toezichthouder er niet uit te willen lichten, aangezien problemen met AVG-handhaving ook in andere landen spelen. Desondanks rusten de zwaarste lasten op de Ierse schouders.

"We weten hoe Ierland werkt: lage belastingen en weinig regels", reageert Europarlementariër Paul Tang (PvdA). "Dan zie je dat de belangen van bedrijven zwaarder wegen dan de privacy van burgers. En dat is dan dé privacytoezichthouder van Europa", verzucht hij.

Ierse toezichthouder krijgt steun en kritiek

De Ierse volksvertegenwoordiger Clare Daly sprong in het parlement nog op de bres voor de Ierse toezichthouder. "Suggereren dat Ierland de bron is van alle Europese privacykwalen, laat zeer reële problemen buiten beschouwing", zei ze. "Zo simpel is het niet. Hoe eerder we die opvatting loslaten, hoe beter."

"Personeel bij toezichthouders in heel Europa gaan gebogen onder hordes goed betaalde juristen van multinationals met oneindige middelen, oneindig tijd en oneindig diepe zakken", aldus Daly. Toch sloot haar partij zich niet aan bij het EVP-voorstel.

Europarlementariër Sophie in 't Veld (D66) is blij dat een meerderheid de Commissie oproept om Ierland aan te klagen. "Het is volstrekt onacceptabel dat de Ierse privacytoezichthouder zo ontzettend traag is met het grondig onderzoek doen naar wantoestanden bij grote techbedrijven."

Ze stelt dat het gebrekkige optreden van de Ierse toezichthouder in heel Europa nagalmt. "Het systeem dat één nationale privacytoezichthouder als poortwachter dient voor heel Europa, is als een keten: zo sterk als de zwakste schakel."