Uit het pand van de gemeentelijke dienst Belastingen Amsterdam is een harde schijf ontvreemd uit een computer die voor het scannen van inkomende poststukken wordt gebruikt. Dat schrijft wethouder Victor Everhardt (Financiën) in een brief aan de gemeenteraad (pdf). Op de harde schijf staan scans van documenten die in de periode van juli 2020 tot en met maart 2021 door zo'n 30.000 belastingplichtigen zijn opgestuurd.

Onder de documenten zijn onder meer bezwaren, aangiftes en verzoeken om kwijtschelding. Daarbij kunnen bijvoorbeeld contactgegevens, kopieën van ID-bewijzen en zorgpolisbladen zijn meegestuurd.

Het is niet duidelijk hoeveel en wat voor informatie er precies is gestolen uit het pand aan de Herikerbergweg in Amsterdam-Zuidoost. Dat verschilt van geval tot geval.

De harde schijf is voorzien van een authenticatiebeveiliging. De gegevens kunnen zonder het omzeilen van die beveiliging niet worden uitgelezen. Het college van burgemeester en wethouders behandelt de diefstal wel als een datalek, vanwege het risico dat de beveiliging toch wordt omzeild en de gegevens worden doorverkocht of gebruikt voor oplichting en (identiteits)fraude.

De gemeente heeft op woensdag 7 april aangifte gedaan bij de politie, toen werd opgemerkt dat de schijf was gestolen. Ook is er melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Het politieonderzoek naar de diefstal loopt op dit moment nog.

Door de diefstal van de harde schijf zijn geen gegevens of documenten verloren gegaan. Eerder opgestuurde poststukken hoeven dus niet opnieuw te worden opgestuurd.

Getroffenen krijgen brief met advies

"Het college betreurt het incident ten zeerste en doet er alles aan om betrokkenen zo goed mogelijk te informeren", schrijft Everhardt. Belastingplichtigen van wie de informatie op de gestolen schijf is opgeslagen, worden vanaf maandag per brief op de hoogte gebracht. Daarin worden het incident en de mogelijke risico's die zij lopen vermeld.

Betrokkenen kunnen contact opnemen met Belastingen Amsterdam om uit te laten zoeken welke documenten het in hun geval betreft. Zo kunnen zij volgens het college een beter beeld krijgen welk risico op oplichting of fraude in hun geval aan de orde kan zijn. Ook worden betrokkenen gevraagd alert te zijn op facturen, telefoontjes, appjes en e-mails van zowel bekende als onbekende afzenders. De gemeente adviseert om bij twijfel contact op te nemen, om te checken of de correspondentie daadwerkelijk van de gemeente afkomstig is.