In 2020 verdubbelde het aantal meldingen van agressie tegen agenten op sociale media ten opzichte van 2019, blijkt uit de vrijdag door de politie gepubliceerde jaarcijfers Geweld Tegen Politie Ambtenaren (GTPA). De politie pleit voor het strafbaar stellen van online intimidatie en bedreiging.

In 2020 kregen ruim 12.500 politiemensen te maken met een vorm van agressie en geweld. Dat vond in 108 gevallen plaats op sociale media. In 2019 kregen 10.500 agenten agressie en geweld voor de kiezen, waarvan er 58 gevallen online plaatsvonden.

De politie heeft op basis van de eerste drie maanden van 2021 de indruk dat online intimidatie in een stijgende lijn doorzet. "De verdere digitalisering van de samenleving lijkt bepaalde mensen ertoe te brengen om op internet politiemensen, maar ook politici, journalisten of opiniemakers te intimideren", zegt Ruud Verkuijlen, programmamanager van GTPA.

Vanuit de politie wordt er daarom voor gepleit om doxing strafbaar te maken. Dat is het online en openbaar vragen om privégegevens van mensen. "Ook de politie ontkomt daar niet aan", zegt Verkuijlen.

Op Instagram wordt bijvoorbeeld een foto van een agent geplaatst met de vraag wie het is. Daar worden soms beloningen tegenover gezet. "Het stellen van zo'n vraag is niet strafbaar, maar het gaat om de intentie. Wat wil iemand met die gegevens doen? Zo'n oproep werkt intimiderend en heeft niet alleen effect op de diender die het overkomt, maar ook op zijn familie en teamgenoten."

Niet alleen online agressie nam het afgelopen jaar toe, ook in een aantal andere categorieën werd een stijging gemeten. Zo werd vorig jaar 181 keer melding gemaakt van poging tot doodslag (tegenover 111 keer in 2019). Het aantal pogingen tot zware mishandeling steeg van 149 naar 341 en het daadwerkelijke aantal zware mishandelingen was in 2020 met 21 gestegen naar 72.