Streamingplatform Twitch is teruggekomen op het idee om de spelling van het Engelse woord women (vrouwen) te veranderen in 'womxn'. Het bedrijf wilde de nieuwe term gebruiken om genderneutraliteit uit te stralen, maar het plan kreeg juist veel kritiek vanuit de transgendergemeenschap.

De term 'womxn' is een alternatief voor mensen die women ouderwets en seksistisch vinden. Sommigen denken dat de term ook transvrouwen en non-binaire personen omvat, maar dat wordt betwist.

Verschillende lhbti-gemeenschappen noemden het plan van Twitch transfobisch, omdat de term volgens hen suggereert dat transvrouwen geen vrouwen zijn.

Twitch laat via Twitter weten te hebben besloten voorlopig women te blijven gebruiken. "We moeten het nog leren. Onze goede bedoelingen hebben niet altijd een positieve impact. We willen van deze ervaringen leren, het beter gaan doen en ervoor zorgen dat we inclusief zijn."