De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft het Amsterdamse ziekenhuis OLVG een boete van 440.000 euro opgelegd omdat het de privacy van patiënten heeft geschonden.

Volgens de AP heeft het ziekenhuis tussen 2018 en 2020 te weinig maatregelen genomen om toegang van onbevoegde medewerkers tot medische dossiers te voorkomen. Dat kwam door onvoldoende controle op wie welk dossier bekeek en ontoereikende beveiliging van computersystemen. Naar aanleiding van het onderzoek van de AP heeft het OLVG de vereiste verbeteringen doorgevoerd.

"Je moet erop kunnen vertrouwen dat wat jij met de dokter bespreekt, in de spreekkamer blijft", zegt AP-vicevoorzitter Monique Verdier. "Je moet er toch niet aan denken dat mensen, die daar helemaal niets te zoeken hebben, zomaar in de aantekeningen van de dokter over jou en jouw ziekte kunnen rondneuzen. Patiënten moeten ervan uit kunnen gaan dat medewerkers alleen medische dossiers inzien als dat nodig is voor de behandeling."

De AP zegt het onderzoek te zijn begonnen na een tip van een bezorgde burger. Ook kwamen er volgens de AP signalen uit de media en waren er twee datalekmeldingen van het OLVG. De AP concludeerde na het onderzoek dat het OLVG structureel niet goed omging met de toegang tot medische dossiers.

Volgens de AP had het ziekenhuis moeten bijhouden en regelmatig moeten controleren wie welk dossier raadpleegt. Ook ontbrak een goede beveiligingscontrole. Tijdens het onderzoek van de AP heeft het OLVG verbeteringen doorgevoerd, aldus de AP. Het ziekenhuis tekent geen bezwaar aan en gaat niet in beroep tegen de boete.

'Boete is wel erg hoog voor een ziekenhuis'

"Gegevens in een ziekenhuis moeten veilig en beschermd zijn. We hadden niet alles goed op orde", reageert voorzitter Maurice van den Bosch van de Raad van Bestuur van het ziekenhuis.

"We zijn echter teleurgesteld dat we niet de kans hebben gekregen om eerst de geconstateerde tekortkomingen op te lossen, alvorens een boete opgelegd te krijgen. Daarnaast vinden we de boete voor een maatschappelijke instelling zoals ons ziekenhuis wel erg hoog. Geld dat we nu niet kunnen besteden aan datgene waar ons geld het hardste nodig is: voor de zorg voor onze patiënten."