Zondag 2 oktober 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

'Inlichtingenbureau moet duidelijker zijn over verwerking data van burgers'

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) wil dat het Inlichtingenbureau (IB) binnen een maand opheldert hoe het met gegevens van burgers omgaat. De toezichthouder denkt dat burgers slachtoffer van onrechtmatig overheidshandelen kunnen worden, zoals ook in de toeslagenaffaire is gebeurd, meldt Trouw maandag.
Door NU.nl

Het IB, dat gemeenten onder meer helpt met de opsporing van fraude met uitkeringen, moet toelichten welke gegevens worden verwerkt, op welke manier dat gebeurt en welke wettelijke grondslag daarvoor bestaat.

Als blijkt dat het IB zich niet aan de Europese privacywet houdt, moet het volgens de AP "onmiddellijk stoppen" met de illegale verwerking van data.

Het IB werd in 2001 opgericht door het ministerie van Sociale Zaken. Op basis van grootschalige verwerking van gegevens van burgers moet het Inlichtingenbureau gemeenten helpen bij de beoordeling van uitkeringsaanvragen en signalen van mogelijke fraude doorgeven.

De AP betwijfelt of het IB voor de verwerking van die data wel altijd bevoegd is volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook vraagt de autoriteit zich af of er na het combineren van allerlei data nog te achterhalen valt waarom mensen op bepaalde lijstjes terechtkomen.

"Het is een dataoceaan waar veel instanties gebruik van maken, maar waarvan niemand weet wat er nu precies gebeurt", zegt AP-voorzitter Aleid Wolfsen tegen de krant.


Lees meer over:

inlichtingendienstenAutoriteit PersoonsgegevensTech

Aanbevolen artikelen