De website zwartelijstartsen.nl, waarop bijna negenhonderd namen van artsen en andere zorgverleners stonden die ernstige medische fouten zouden hebben gemaakt, is offline gehaald. De rechtbank Midden-Nederland oordeelde dat de site in strijd is met de privacywet.

Op de site, die al meer dan tien jaar bestaat, stonden de namen van bijna negenhonderd artsen, psychologen, tandartsen en verpleegkundigen die medische missers zouden hebben begaan. In veel gevallen stond er ook een foto bij.

Het gaat onder meer om artsen die na een tuchtrechtelijke procedure een aantekening in het publiekelijk en online te raadplegen BIG-register bij hun naam hebben staan.

"Maar in deze gevallen betreft het grotendeels artsen waarvan het medisch tuchtcollege oordeelde dat zij gewoon hun beroep kunnen uitoefenen en waar patiënten veilig terechtkunnen", aldus de stichting Stop Online Shaming, die de rechtszaak aanspande.

De rechter is het daarmee eens en oordeelde dat de beschuldigingen aan het adres van de artsen zeer ernstig zijn en veelal geen feitelijke basis hebben. De zorgverleners verdienden het daarom niet om aan de schandpaal te worden genageld, aldus de rechtbank.

Daarnaast was ook de verwerking van de persoonsgegevens op de site in strijd met de privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

'Opluchting voor artsen'

Stop Online Shaming is blij dat de website uit de lucht is. "Een enorme opluchting voor vele honderden artsen", aldus bestuurslid Willem van Lynden.

Volgens de stichting stond onder anderen RIVM-directeur Jaap van Dissel op de lijst. "Niet omdat hij een patiënt verkeerd behandeld zou hebben, maar omdat hij lid was van een medisch tuchtcollege dat een klacht van een patiënt afwees."