Directeur van T-Mobile Søren Abildgaard hoeft geen verantwoording af te leggen over mogelijke gezondheidsschade die door 5G-straling wordt aangericht. Daarover oordeelde de rechtbank in Den Haag maandagmiddag.

Het kort geding werd door de Nationale Bond tegen Overheidszaken (NBO) aangespannen. De bond wilde dat de topman van T-Mobile onder ede zijn handtekening zou zetten onder een verklaring dat het 5G-netwerk veilig is en dat het netwerk geen schade aanricht tegen de gezondheid van de Nederlandse bevolking.

De topman was zelf niet aanwezig bij het kort geding. Dat is ook niet verplicht. De NBO noemde zijn afwezigheid 'minachting'. "Als Abildgaard besluit om 5G in Nederland uit te rollen, zal hij dat doen op grond dat het veilig is. Dan is niet duidelijk waarom hij weigert zijn handtekening te zetten", sprak de advocaat van de NBO.

De bond wilde dat Abilgaard een verklaring tekende, omdat een bedrijf zelf geen verantwoordelijkheid heeft en een mens aansprakelijk moet worden gehouden. De rechter noemt de afwezigheid van de topman niet onrechtmatig. Daarnaast stipte de rechter aan dat de Bond ook geen mens van vlees en bloed is. "De Bond heeft wat dat betreft niet te vrezen voor gezondheidsschade", zei de rechter. "Daarom wijs ik de vordering af."

Kort geding tegen KPN-CEO strandde ook

Eind november werd een soortgelijk kort geding afgewezen door een rechter in Rotterdam. In die zaak wilde de NBO dat de directeur van KPN onder ede zou verklaren dat straling van 5G-netwerken geen nadelige gezondheidsgevolgen meebrengt.

Er is vooralsnog geen wetenschappelijk bewijs dat 5G slecht voor de gezondheid is. De Gezondheidsraad riep in september wel op om de effecten van de mobiele netwerktechnologie meer te onderzoeken.