Een kort geding tegen de CEO van KPN over de veiligheid van 5G-netwerken is afgewezen, heeft de voorzieningenrechter maandag bekendgemaakt.

Het kort geding werd aangespannen door de Nationale Bond Tegen Overheidszaken. Deze wilde de CEO voor de rechter laten verklaren dat straling van 5G-netwerken geen nadelige gezondheidsgevolgen meebrengt.

Dat is volgens de rechter niet een geschil dat op deze manier beslecht hoort te worden. "Het kort geding is bedoeld voor spoedeisende zaken waarin, gelet op de belangen van partijen, een onmiddellijke voorziening of ordemaatregel wordt vereist", aldus de rechtbank.

Kort geding zonder voorlopig karakter

De eis van de aanklagers heeft geen voorlopig karakter: een getekende verklaring van de CEO zou definitieve gevolgen hebben. Bovendien zou de rechter inhoudelijk over de zaak moeten oordelen, wat bij een geding ook niet de bedoeling is.

"Dit bij elkaar leidt er al toe dat de vorderingen van de Bond worden afgewezen", concludeert de rechtbank. Daarbij vraagt de rechtbank zich af of een debat over 5G-veiligheid wel thuishoort in de rechtszaal.

Geen wetenschappelijk bewijs over 5G-schade

De Nationale Bond Tegen Overheidszaken zei het geding aan te spannen namens meerdere mensen, die vrezen dat straling van 5G schadelijk voor de gezondheid kan zijn.

Er is vooralsnog geen wetenschappelijk bewijs dat 5G slecht voor de gezondheid is. De Gezondheidsraad riep in september wel op om de effecten van de mobiele netwerktechnologie meer te onderzoeken.