De Britse markttoezichthouder Competition and Markets Authority (CMA) krijgt in 2021 een aparte afdeling die in de gaten moet houden of Facebook en Google kleinere concurrenten verdringen, waar consumenten uiteindelijk de dupe van kunnen worden.

Volgens de CMA haalden Facebook en Google vorig jaar ongeveer 80 procent van de omzet van de gehele markt voor digitale advertenties binnen. Vanwege zorgen over de omvang van hun rol moet de nieuwe afdeling vanaf april in de gaten houden hoe de bedrijven zich gedragen.

Facebook en Google hebben gezegd met de Britse overheid en de toezichthouder te willen samenwerken. De bedrijven wijzen op opties om gebruikers van hun platformen meer controle te geven over het gebruik van hun data en de advertenties die daarop gebaseerd zijn.

Facebook is niet alleen eigenaar van het gelijknamige sociale netwerk, maar ook van onder meer Instagram en WhatsApp. Google biedt een zoekmachine aan, maar is ook eigenaar van YouTube en verschillende online diensten, zoals een kaarten- en navigatiedienst.

De Britse overheid stelt dat bedrijven transparant moeten zijn over het gebruik van gegevens van klanten. Ook moet duidelijk worden welke belemmeringen de concerns opwerpen voor het gebruik van concurrerende platformen.

Met hun grote marktmacht staan Facebook en Google op gespannen voet met de industrie. Hoewel het hebben van een groot marktaandeel juridisch gezien niet per se een probleem is, zijn er zorgen over het wegvallen van advertentie-inkomsten bij andere bedrijven die daar (deels) afhankelijk van zijn, zoals nieuwsmedia.