De GGD komt met een app waarmee na een coronabesmetting eenvoudig contacten gedeeld kunnen worden, zo legt de GGD GHOR woensdagmiddag uit aan onder meer NU.nl. De app, die GGD Contact heet, wordt eind december of begin januari beschikbaar en kan uiteindelijk de werkdruk bij GGD's verlagen.

GGD Contact is een nieuwe app die naast de bestaande CoronaMelder bestaat. De app zal het huidige bron- en contactonderzoek (BCO) van de GGD's ondersteunen. Positief geteste mensen en mensen die waarschijnlijk met het coronavirus besmet zijn maar nog op de uitslag wachten, kunnen met de app zelf contactgegevens invullen en doorsturen. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld e-mailadressen en telefoonnummers.

Normaal worden contactgegevens telefonisch doorgegeven en schrijft een BCO-medewerker de informatie over. Door dat proces te digitaliseren, kan de doorlooptijd van de onderzoeken flink worden verkort, denkt de GGD GHOR.

Momenteel zijn BCO-medewerkers doorgaans vijf à tien minuten bezig met het verwerken van aangeleverde gegevens. Die tijd geldt per contact dat ingevoerd moet worden. Hoeveel tijdswinst de app de GGD's precies moet opleveren, is niet bekend. Dat is afhankelijk van onder meer het aantal mensen met wie een persoon in aanraking is geweest. Ook sluipen er met het gebruik van de app geen fouten meer in bij het overtypen van de opgenoemde informatie.

Met GGD Contact kan de gebruiker de app toegang geven tot zijn adresboek om personen die tijdens de besmettingsperiode in de buurt zijn geweest te kunnen selecteren. De gebruiker kan gegevens van personen ook handmatig invullen.

In West-Brabant is inmiddels een eerste gebruikerstest uitgevoerd, waarvan de resultaten nog worden verwerkt. In december volgen nog eens praktijktesten in vijf regio's: Gooi en Vechtstreek, Rotterdam-Rijnmond, Twente, West-Brabant en Zuid-Limburg. Een landelijke uitrol staat gepland voor eind december of begin januari, mits het waarborgen van privacy van gebruikers volledig is dichtgetimmerd.