Facebook heeft toch informatie over pagina's en accounts die verband houden met het Myanmarese leger doorgegeven aan het onafhankelijke onderzoeksmechanisme voor Myanmar IIMM. Deze commissie van de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties (VN) verzamelt bewijs voor ernstige misstanden in Myanmar.

De regering en het leger van Myanmar worden beschuldigd van genocide en onderdrukking van Rohingya's. Sinds 2017 zijn meer dan 700.000 mensen die tot deze islamitische minderheid behoren uit Myanmar gevlucht. Ze vertrokken onder meer naar buurland Bangladesh.

Het IIMM houdt zich sinds augustus 2017 bezig met de verzameling van bewijs ter ondersteuning van zaken tegen personen die zich sinds 2011 in Myanmar schuldig hebben gemaakt aan internationale misdaden en schendingen van het internationaal recht.

Het hoofd van het IIMM vertelde eerder deze maand dat Facebook nog geen bewijs voor "ernstige internationale misdaden" had vrijgegeven, ondanks de belofte van het platform om mee te werken.

'We zullen blijven samenwerken'

Een Facebook-vertegenwoordiger vertelde dinsdag dat het IIMM inmiddels gegevens van pagina's en accounts heeft ontvangen. Het sociale medium had de betreffende pagina's en accounts in 2018 verwijderd om haatberichten jegens Rohingya's op het platform tegen te gaan.

"Terwijl dit onderzoek vordert, zullen we blijven samenwerken om relevante informatie te verstrekken voor het onderzoek naar internationale misdaden in Myanmar", zei de vertegenwoordiger van Facebook. Hij wilde niet ingaan op de informatie die is doorgegeven.

Het hoofd van het IIMM bevestigde dinsdag de ontvangst van een eerste dataset die gedeeltelijk voldoet aan eerdere verzoeken.