Het HagaZiekenhuis in Den Haag is voorlopig gestopt met het gebruik van digitale vragenlijsten van ConsultAssistent. Op een aantal punten is niet voldaan aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), meldt het ziekenhuis op zijn website.

In het ziekenhuis konden patiënten van de keel-, neus-, en oorafdeling (KNO) vrijwillig gebruikmaken van een digitale vragenlijst, die helpt om een diagnose te stellen. Hierin gaven patiënten informatie over hun gezondheid door. Deze ConsultAssistent werd sinds 2017 door het HagaZiekenhuis gebruikt.

Uit onderzoek van het ziekenhuis blijkt dat de vragenlijsten niet helemaal voldeden aan de privacywet. Zo werd niet goed uitgelegd op welke manier de ingevulde gegevens werden gebruikt en werd er niet duidelijk genoeg om toestemming gevraagd om gegevens te verwerken.

ConsultAssistent is ontwikkeld door het bedrijf Outcome Measurement. Maar volgens het HagaZiekenhuis was er "geen geldige overeenkomst tussen het HagaZiekenhuis en het bedrijf Outcome Measurement". Het is onduidelijk hoe dat kan. Het ziekenhuis "betreurt" dat niet is voldaan aan de kwaliteitseisen die het HagaZiekenhuis hanteert.

Het ziekenhuis zegt alle patiënten te hebben ingelicht die ConsultAssistent hebben gebruikt. Ook is melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). NU.nl heeft het HagaZiekenhuis om een reactie gevraagd.

Outcome Measurement zegt de beslissing van het ziekenhuis om tijdelijk te stoppen met ConsultAssistent te begrijpen. "ConsultAssistent wordt in één ander ziekenhuis gebruikt, we hebben met dit ziekenhuis een overeenkomst voor het gebruik van ConsultAssistent. Hier speelt niet dezelfde casus."

Het HagaZiekenhuis kreeg vorig jaar een boete van 460.000 euro opgelegd door de AP wegens het schenden van de privacywet. Dat gebeurde toen bleek dat de beveiliging van medische dossiers van het ziekenhuis niet op orde was.