Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) is gestopt met het delen van de gegevens van asielzoekers met het Nationaal Vreemdelingen Informatie Knooppunt (NVIK), een speciale tak van de politie die criminele trends onder asielzoekers bestudeert. Deze beslissing volgt nadat juristen eerder deze week vraagtekens zetten bij de wettelijkheid van de overeenkomst.

"We kunnen het ons niet permitteren dat er discussie blijft bestaan over wat wel en niet gedeeld mag worden. Dat is niet goed voor onze bewoners, ketenpartners en medewerkers", zegt COA-bestuursvoorzitter Milo Schoenmaker.

Het COA deelt al sinds 2013 privacygevoelige gegevens als naam, geslacht, godsdienst en etniciteit met het NVIK. De politie wil deze informatie gebruiken om criminaliteit onder asielzoekers te bestrijden.

Maar privacygevoelige gegevens mogen niet zonder reden worden opgevraagd. De NRC schreef zondag dat de politie nu gegevens heeft ontvangen van 27.000 asielzoekers zonder dat deze per se ergens van verdacht zijn. Volgens juristen is dat een overtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Europese privacywetgeving.

COA start extern onderzoek

Het COA schrijft dat de overeenkomst met het NVIK eind 2013 al is opgesteld en dit voorjaar is geactualiseerd, juist om aan de nieuwe privacywetgeving te voldoen. Deze beslissing is volgens het COA "niet over één nacht ijs gegaan".

Maar door de ontstane discussie heeft het COA, in overleg met politie en het ministerie van Justitie en Veiligheid, toch de beslissing genomen om de gemaakte afspraken met het NVIK extern te laten toetsen. Het delen van de persoonsgegevens wordt opgeschort.

Het COA was vorige maand in het nieuws nadat de gegevens van honderden asielzoekers per ongeluk openbaar online waren gezet. In het bestand, dat korte tijd later offline werd gehaald, stonden gegevens van kwetsbare asielzoekers die mogelijk waren uitgebuit.