Het Bureau Krediet Registratie (BKR) krijgt een boete van 830.000 euro van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De stichting ontvangt de straf omdat het geld in rekening bracht aan mensen die digitaal hun kredietgegevens wilden inzien. Dat is volgens de AP in strijd met de privacyregels uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Mensen hebben het recht om na te gaan welke kredietgegevens het BKR van hen bijhoudt. Om dat online te kunnen doen, moesten mensen tot eind april 2019 een betaald abonnement nemen.

Het was tot dat moment ook mogelijk om per post een verzoek in te dienen, waarmee mensen hun kredietgegevens gratis konden inzien. Maar het BKR schreef daarbij op zijn website dat mensen dit maximaal één keer per jaar konden doen.

Volgens de AP heeft de stichting met deze situatie "te hoge" drempels opgeworpen voor mensen die hun gegevens wilden inzien. "Dat mag niet volgens de privacywetgeving", aldus de toezichthouder.

In mei 2019 kondigde het BKR aan dat mensen vanaf dat moment onbeperkt digitaal gratis hun gegevens kunnen inzien. Daarnaast zegt de stichting dat het altijd "ruimhartig" is omgegaan met de limiet van één inzageverzoek per jaar.

BKR wil boete aanvechten bij de rechter

Het Bureau Krediet Registratie houdt bij welke leningen en schulden mensen hebben. Bedrijven gebruiken deze informatie bijvoorbeeld om te beoordelen of nieuwe klanten een lening wel kunnen betalen. Het BKR beheert deze database.

De informatie uit het kredietregister kan gevolgen hebben voor mensen die een nieuwe lening of een hypotheek afsluiten. Onder de AVG hebben mensen het recht om hun gegevens in te zien en eventueel te laten corrigeren, bijvoorbeeld omdat de gegevens verouderd zijn.

Het BKR is van mening aan de AVG voldaan te hebben omdat er altijd een manier is geweest om de kredietgegevens gratis te kunnen bekijken. De stichting wil de boete gaan aanvechten bij de rechter. Het besluit van de Autoriteit Persoonsgegevens is daardoor nog niet definitief.