Nog niet alle overheden en organisaties in Nederland zijn genoeg beschermd tegen cyberaanvallen. Dat schrijft de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) maandag in het rapport Cybersecuritybeeld Nederland 2020.

De digitale weerbaarheid van de Nederlandse samenleving is volgens de NCTV nog niet overal voldoende. Met die weerbaarheid bedoelt de coördinator het vermogen van overheden en organisaties om digitale risico's zo goed mogelijk in te perken. Volgens de NCTV blijft de digitale weerbaarheid in Nederland voor een deel achter, omdat systemen niet op tijd geüpdatet worden. Ook worden medewerkers niet altijd ingelicht over de gevaren van phishing.

De digitale dreiging op de Nederlandse samenleving blijft volgens de coördinator "onverminderd groot". Cyberincidenten kunnen volgens de NCTV voor enorme schade zorgen. In uiterste gevallen kunnen ze "maatschappelijke ontwrichting" veroorzaken, zeker omdat verschillende systemen met elkaar worden verbonden.

Kwetsbaarheden in systemen worden actief misbruikt. Daar zitten vooral cybercriminelen en statelijke actoren achter, schrijft de coördinator. Daarom roept de NCTV op om kwetsbaarheden in software en systemen snel op te sporen en te dichten.

'Aanpak van cybercriminaliteit blijft belangrijk'

Van een grootschalige maatschappelijke ontwrichting door cyberaanvallen was in 2019 en begin 2020 geen sprake, meldt de NCTV. Wel wordt gewezen op recente impactvolle cyberincidenten, zoals de aanval met gijzelsoftware op de Universiteit Maastricht en de landelijke storing van 112 bij KPN.

"Het is niet uit te sluiten dat ontwrichting door cyberaanvallen of grootschalige uitval in Nederland zal plaatsvinden, ook al is dat nog nooit het geval geweest", schrijft minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid). Volgens hem is de aanpak van cybercriminaliteit onverminderd van belang. "Dat eist onze voortdurende aandacht."