Microsoft heeft het maximumaantal deelnemers aan een Teams-meeting verhoogd van 250 naar 300. Dit laat het bedrijf weten op een pagina met technische details over de videobeldienst.

Door deze update is het via Teams mogelijk om met meer mensen in te bellen dan bij concurrent Google Meet, waar het maximum 250 deelnemers is bij een betaald abonnement. Bij Zoom is het maximum al langer driehonderd deelnemers.

Sinds veel mensen thuiswerken vanwege de coronacrisis, neemt de populariteit van videobeldiensten toe. In april telde Teams zo'n 75 miljoen actieve gebruikers.

Ook andere diensten zagen in de afgelopen maanden het aantal gebruikers snel stijgen. In april had Zoom 300 miljoen dagelijkse gebruikers en kreeg Google Meet er in die maand elke dag drie miljoen bij.