De gegevens van honderden kwetsbare asielzoekers stonden vorige week korte tijd online, nadat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) deze per ongeluk op zijn website had gepubliceerd. Dat meldt NRC woensdag. De asielzoekers zouden slachtoffer zijn geworden van uitbuiting bij Nederlandse asielzoekerscentra.

Het gaat om privacygevoelige informatie, zoals namen, geboortedata en telefoonnummers, van slachtoffers van mensenhandel. De personen werden slachtoffer van meerdere incidenten bij verschillende Nederlandse asielzoekerscentra.

In het document zouden meldingen staan van onder anderen vrouwen die 's nachts op parkeerplaatsen bij de centra worden opgepikt, of lhbti'ers die onder meer bang zijn voor hun families.

Het COA zegt tegen NRC het lek te betreuren. Het incident is gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), die onderzoek gaat doen naar het voorval. Hoe vaak het document is gedownload in de tijd dat het online heeft gestaan, is onbekend.

De gegevens kwamen online te staan nadat het Radio 1-programma Argos informatie had aangevraagd via de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) over Nigeriaanse asielzoekers.

Bij de stukken die werden vrijgegeven zat een document met twaalfhonderd politiemeldingen door COA-personeel. De meldingen betreffen mogelijke gevallen van uitbuiting, van asielzoekers uit onder meer Nigeria, Syrië, Eritrea, Iran en Vietnam.